دبستان غیردولتی دخترانه آفرینش اداره کل آموزش و پرورش استان فارس/مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اقلید

تماس با ما

نشانی

استان فارس، شهرستان اقلید، بلوار مطهری، کوچه بشارت، دبستان آفرینش (شاهولی سابق )

 

تلفن :

07144522725

 

رایانامه :

Afarineshschool97@gmail.com